Ordine și proceduri privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale - 2020:

  • ORDIN privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a - vezi aici.
  • ORDIN de modificare și completare a OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea E.N. pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 - vezi aici.
  • ORDIN pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV2 în unitățile de învățământ - vezi aici.
  • ORDIN nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României - vezi aici.
  • ORDIN privind organizarea și desfășurarea E.N. pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 - vezi aici.
  • PROCEDURĂ egalizare șanse pentru elevi cu deficiențe de vedere/auz etc. care susțin E.N. - vezi aici.

      CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019 – 2020 - vezi aici.


      PROGRAMUL Euro 200 - ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2020:


     Veniturile brute realizate de către personalul din Șc.Gimn. „Iustin Ilieșiu” Anieș, Bistrița-Năsăud, conform art.33 din Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - septembrie 2019 - vezi aici.


     REGULAMENT de organizare și funcționare a unității de învățământ, 2018-2019:

  • Regulament de ordine interioară - Școala Gimnazială „Iustin Ilieșiu”, Anieș - vezi aici.

 Poze din cadrul proiectului ”NECENZURAT”,
activitatea ”Prevenirea consumului de droguri - Prevenire în școală”

Participanți: Acul Veronica - asistent social C.P.E.C.A. B-N; Ureche Ana Maria - consilier școlar; Cîrdan Nicu - director; Bob Ioana Maria - consilier educativ; Hădărău Aurelia - diriginte clasa a VI-a